Voorlichting 29. Onderwijsassistent & pedagogisch werk, maatschappelijke zorg & sociaal werk

Onderwijsassistent & pedagogisch werk

Als onderwijsassistent ondersteun jij leerkrachten op pedagogisch en didactisch gebied. Oftewel: je helpt bij de algehele ontwikkeling van een kind én bij het lesgeven. Als pedagogische medewerker kun je aan de slag bij een kinderopvang of je richt je op een speciale doelgroep met een achterstand in de ontwikkeling. Deze achterstand kan zijn ontstaan door een lichamelijke of verstandelijke beperking, of door omstandigheden in hun leef- en/of thuissituatie.   

Maatschappelijke zorg & sociaal werk

Je helpt mensen, die aangewezen zijn op hulp van anderen. Jij luistert naar problemen en biedt oplossingen aan. Je kunt je specialiseren in kinderen, jeugd of volwassenen. Binnen Sociaal Werk kun je werken als cultureel werker, vormings-, jongeren-, buurthuiswerker of specifiek in kunst- en cultuurprojecten. Binnen maatschappelijke zorg kun jij je ook specialiseren in een bepaalde doelgroep. 

Voorlichter: Landstede

 

Voorlichting 30. Sport en bewegen (incl Voeding- en leefstijladviseur

Sporten en bewegen is je lust en je leven, maar je moet het ook leuk vinden om anderen te laten sporten. Omdat je veel met andere mensen te maken hebt, hen moet instrueren en enthousiast maken, is het nodig dat je op een actieve, leuke en vlotte manier contact legt. Met deze opleiding kun je in verschillende beroepen en omgevingen aan de slag. Bijvoorbeeld bij een recreatieteam van een vakantiepark of een camping, bij een evenementenbureau, een sportvereniging, een zwembad, een gemeente, bij een fitnesscentrum of voor een bedrijf dat survivaltochten organiseert.

Voorlichter: Landstede